Kancelaria Notarialna
IWONA NOWAK
Notariusz

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 27/4L. W uzasadnionych przypadkach, uwarunkowanych okolicznościami lub charakterem sprawy, również w innych miejscach, takich jak: szpital, dom, zakład penitencjarny, siedziba klienta.

W ramach dokonywanych czynności zawsze udzielam bezpłatnych konsultacji, pomagając wybrać optymalne rozwiązania i angażując się w Państwa indywidualny problem.

Wcześniejszy kontakt z Kancelarią umożliwi ustalenie rodzaju czynności notarialnej, weryfikację dokumentów i innych danych niezbędnych do dokonania czynności, ustalenie dogodnego terminu oraz ustalenie kosztów, w tym przede wszystkim wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu. Proszę kontaktować się z nami w dogodny dla Państwa sposób: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Stałe godziny urzędowania Kancelarii to: 

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

Staramy się elastycznie podchodzić do potrzeb klientów, dlatego istnieje możliwość dokonania czynności o innej porze lub innego dnia, niż stałe godziny urzędowania – również w dni wolne od pracy. W celu umówienia czynności poza godzinami urzędowania Kancelarii proszę o kontakt